O Szkole Empatii

W 2006 roku po raz pierwszy z Karstenem Schacht – Petersenem certyfikowanym trenerem NVC z Danii zorganizowaliśmy w Polsce Family Camp – czyli wakacje połączone z warsztatami komunikacji dla rodzin. Następnie prowadziliśmy wiele treningów i warsztatów współpracując z organizacjami pozarządowymi, a w 2011 roku w ramach otrzymanej dotacji unijnej Zofia założyła firmę.

Szkoła Empatii rodziła się długo, nie zawsze z łatwością, do połowy 2013 roku nosiła nazwę „Pracownia Dialogu”. Od początku kierowała nami jednak nasza pasja dzielenia się doświadczeniem kontaktu i porozumienia między ludźmi, zwłaszcza ludźmi bliskimi sobie, w rodzinie, między dorosłymi i dziećmi.

Właśnie te relacje są dla większości z nas najważniejsze, przyczyniają się do naszego osobistego spełnienia, szacunku do samego siebie, wspierają naszą kreatywność i odwagę, dają poczucie bezpieczeństwa w świecie. To w tych relacjach, takich jakich doświadczaliśmy sami jako dzieci, ukształtowały się fundamenty naszego obecnego dorosłego życia. Jeśli mamy miłe wspomnienia dialogu i empatycznego kontaktu z otaczającymi nas kiedyś dorosłymi – należymy do szczęśliwców. Ale nawet jeśli było inaczej – to dopóki żyjemy, wciąż możemy nasze relacje i kontakt z ludźmi wziąć w swoje ręce i nauczyć się jak świadomie je budować, chronić, rozwijać!

W naszej pracy opieramy się na koncepcji komunikacji sformułowanej przez Marshalla B. Rosenberga, którą on sam nazwał Nonviolent Communication (NVC) albo „językiem serca”, w polskim tłumaczeniu – Porozumienie Bez Przemocy.

Inspiracją w naszej pracy jest także koncepcja dialogu w rodzinie i w relacjach wychowawczych opracowana przez duńskiego pedagoga i terapeutę Jesper Juula, autora m. in. książek “Twoje kompetentne dziecko”, „Życie w rodzinie” czy „Agresja – nowe tabu?”.

W trakcie warsztatów i szkoleń dla par wykorzystujemy także model dialogu Imago, którego moc poznaliśmy i doświadczyliśmy sami podczas warsztatów prowadzonych przez Hedy i Yumi Schleiffer.

O Dialogu – jak go rozumiemy i o stylu naszej pracy

Dialog to rozmowa o nas, o osobach, które rozmawiają, a nie po prostu rozmowa na jakiś temat. To nie dyskusja ani tym bardziej negocjacje. W dialogu ważny jesteś TY i JA oraz przestrzeń pomiędzy nami, więc jest nas troje. Każdy równie ważny, każdy brany po uwagę i słyszany, zawsze dbamy o równowagę w każdej relacji. Nawiązujemy w ten sposób do filozofii spotkania Martina Bubera, według którego kontakt, który powstaje między ludźmi jest unikalną chwilą, tak wyjątkową jak narodziny człowieka. Ta chwila kontaktu nigdy się nie powtórzy, dlatego potrzebuje od nas uważnej obecności.

Przestrzeń między JA i TY – otwarta, bezpieczna i wolna od iluzji, osądów i niejasności – to według nas przestrzeń empatii i dialogu. Jeśli nie wiemy jak się o nią zatroszczyć, bo nie mamy doświadczenia i praktyki – można się tego nauczyć.

Jesteśmy przekonani i doświadczamy tego, że integracja stylu komunikacji NVC w swojej postawie (a nie tylko używanie NVC jako metody!) – wzmacnia i ożywia relację, pozwala nam i innym budować wspólnotę, związek, rodzinę na mocnym fundamencie wzajemnego szacunku, otwartości i prawdy.

Zapraszamy do wspólnej przygody w świecie komunikacji i kontaktu, który wzbogaca życie!