Szkoła Empatii i Dialogu

Szkoła Empatii i Dialogu to cykliczne spotkania, w trakcie których można doświadczyć na czym polega empatyczny kontakt z dziećmi. Uczymy się w jaki sposób prowadzić rozmowę tak, aby każdy, bez względu na wiek mógł być słyszany, rozpoznawany i brany pod uwagę. Kiedy przyjmiemy taką postawę i zdecydujemy się na nią w naszych codziennych relacjach – rodzina może stać się wspólnotą, a świat dla nas wszystkich miejscem nieustannej zabawy i nieograniczonej twórczej przestrzeni.

Szkoła Empatii I Dialogu jest adresowana do rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich, którzy maja kontakt z dziećmi, także np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów dziecięcych.
Spotkania odbywają się co miesiąc w soboty lub niedziele, od października do maja i trwają po 4 godziny. Podczas treningu obecne są dzieci. Dorośli biorą udział w zajęciach, a dzieci bawią się pod okiem opiekunów.

Trening prowadzi Zofia.

Zofia

Brak wydarzeń

Możliwe jest zorganizowanie weekendowych zajęć Szkoły Empatii i Dialogu w innych miastach (poza Warszawą) lub dedykowanych dla grupy nauczycieli z wybranej szkoły – do uzgodnienia poprzez zakładkę KONTAKT.