Rafał Nykiel

Informacje i doświadczenia z Family Camp, które będą dla mnie najbardziej przydatne w życiu:
– Bycie miłym nie prowadzi do życia.
– Znaczenie słowa „nie”.
– Uczucia pochodzą z potrzeb.
– Pozwól drugiemu człowiekowi poczuć ból – w ten sposób dokonuje się jego rozwój.
– Moje dzieci będą takie same jak ja, więc żeby naprawdę zadbać o ich rozwój, to ja muszę się rozwijać!