Małgorzata Piotrowska

Bardzo cenne było dla mnie odkrycie powiązania uczuć z potrzebami. Chcę nauczyć się jak najlepiej stosować to w życiu, żeby coraz pełniej siebie rozumieć i nie obwiniać innych za moje uczucia.