Magda Mojska-Sadowska

FC to spotkanie z ludźmi, którzy chcą zmieniać siebie, po to, żeby zmieniać świat. Zanurzenie w „Krainę empatii” było impulsem do głębszego szukania własnego ja w kontakcie z najbliższą mi osobą. Dużą radość dawało mi wspieranie trenerów w organizacji FC. Cieszę się, że mogłam się przyczynić się w jakiś sposób do rozwoju komunikacji i wiem, że dzięki temu więcej osób będzie wysłuchanych, zaopiekowanych, zauważonych.