Barbara Leśniewska

Bardzo cennym doświadczeniem była dla mnie rozmowa przekraczania mostu. Uczenie się postawy otwartości i empatii na drugiego człowieka bez osądzania, doradzania i oceniania (…).