Agnieszka Bogutyn – Szymańska

Najbardziej wartościowy podczas FC był kontakt z dziećmi i uświadomienie sobie, że one mogą być naszymi trenerami.