Katarzyna Jakubiak

Podczas Family Camp miałam możliwość doświadczania i poznawania prawdy o sobie, jako o pełnowartościowym człowieku. Gdy przyjmuję i pozwalam sobie przeżyć to, co trudne, czuję się silniejsza i mam kontakt ze sobą. Czuję ogromną radość, że mogliśmy razem z mężem uczestniczyć w tym doświadczeniu. To skarb, że można mieć „żyrafie” wsparcie ze strony najbliższej osoby.